Programa 2015

1. El concurs és obert a la participació de grups de música de tots els estils.

2. Tots els temes presentats al concurs han de ser propis, tant els temes que s’adjunten en format MP3 com els de l’actuació en directe, en cas de ser finalistes. En el cas que un finalista interpreti una versió, quedarà desqualificat.

3. Podrà presentar-s’hi qualsevol grup d’arreu de Catalunya, excepte els guanyadors del primer premi de les edicions anteriors del TRACK.

4. Els grups que s’hi presentin no poden tenir un contracte discogràfic en vigor. En el cas que un grup seleccionat, durant el període que dura el TRACK, signi un contracte discogràfic, quedarà desqualificat.

5. Les bandes que hi vulguin participar hauran d’entrar a www.trackvendrell.cat i fer el següent tràmit:

- Omplir el full d’inscripció que es troba a l’apartat “Inscripcions”.

- Adjuntar la fotocòpia del DNI (per davant i per darrere) d’un membre del grup.

- Adjuntar una fotografia recent del grup.

- Adjuntar dos temes propis en format MP3 (màxim 5 MB).

- Adjuntar el volant d’empadronament, en el cas que, com a mínim, un membre del grup sigui del Baix Penedès (els empadronats al Vendrell que ja figuren al cens no caldrà que ho facin).

6. Tot el material presentat restarà cedit a l’Ajuntament del Vendrell.

7. Els participants accepten l’emissió per televisió, ràdio, premsa, internet, etc. de tot el material audiovisual entregat durant el procés del concurs. Els participants renuncien de forma expressa a exigir cap mena de contraprestació econòmica ni indemnitzacions a l’Ajuntament del Vendrell en concepte de drets d’autor derivats del material presentat per al concurs.

8. El TRACK. Concurs de Música del Vendrell està compost per vuit finalistes, tres dels quals hauran de ser del Baix Penedès (s’entén per un grup del Baix Penedès aquell en què almenys un component estigui empadronat a la comarca); els cinc grups restants podran ser de la resta de comarques de Catalunya.

9. No s’acceptarà cap grup que s’inscrigui fora del període d’inscripció establert (del 7 de gener al 19 de febrer de 2015).

10. Un membre del grup guanyador del TRACK haurà de formar part del jurat en la següent edició del TRACK.

11. L’organització es reserva el dret de fer els canvis que consideri oportuns tant en les bases com en el programa.

12. En el cas que les actuacions dels premis no es realitzin, per causes personals del grup, no seran remunerades.

13. Els tres grups del Baix Penedès optaran també al Premi Especial Baix Penedès, excepte el guanyador d’aquest premi de l’edició anterior.

14. Com a màxim, hi haurà dos components d’un mateix grup en bandes diferents, tenint en compte que els vocalistes no podran repetir.

 
     
                     Track: Concurs de Música del Vendrell.